Lastbil däck tillverkade i Thailand

- Dec 25, 2019-

Gratomic Inc., ett avancerat materialföretag, hävdar användning av grafen - bikakegitter av enskikts kolatomer - i däckens slitbaneföreningar kan förbättra både däckens livslängd och rullmotstånd, baserat på ny forskning. Grattomiska påståenden, till exempel, att däck byggd med grafen visade en ökning av däckens livslängd med upp till 30% samtidigt som rullmotståndet minskade med en liknande procentandel.