Stark miljö undersöker i Kina Tire Industries

- Dec 20, 2018-

Nyligen utfärdade miljödepartementet ett meddelande som säger att det beslutade att genomföra särskilda utsläppsgränser för luftföroreningar i huvudindustrin i Hebei och Shangdong.


För de nationella standarderna, industrier som har särskilda utsläppsgränser för luftföroreningar, sedan 1 mars 2018, nyligen godkända byggprojekt för miljökonsekvensbedömning, genomförandet av särskilda utsläppsgränser för luftföroreningar.

blob

Befintliga företag och kedjor inom petrokemisk, kemisk, stål och andra industrier kommer att genomföra särskilda utsläppsgränser för svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska föreningar från 1 oktober 2018. Existerande företag inom koksindustrin har genomfört specialutsläpp gränser för svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska föreningar sedan 1 oktober 2019.

blob


Sedan slutet av 2017 har över 35 fabriker i Shandong stängt på grund av den strikta normen i lokal övervakning. Den totala kapaciteten i Guangrao-däckindustrin minskar med 11% , experten kommenterar att denna situation kommer att fortsätta under de kommande tio åren. Kina kommer inte att offra miljön för att få ekonomisk ökning anymore.All fabriken måste vidta positiva åtgärder för att blåsa gasåtervinning.