Coronavirus

- Mar 16, 2020-

Coronavirus, COVID-19, har blivit en global pandemi, enligt Världshälsoorganisationen, och rädsla för spridningen av viruset påverkar vardagen i Förenta staterna från skolor som stänger till stora ligan idrottssäsonger som avbryts. Och påverkan känns också i däckbranschen.