Automobile Däck

- Nov 22, 2019-

TORONTO - Gratomic Inc., ett avancerat materialföretag, hävdar användning av grafen - bikakegitter av enskikts kolatomer - i däckens slitbaneföreningar kan förbättra däckets livslängd och rullmotstånd, baserat på ny forskning.


Gratomic hävdar till exempel att däck byggda med grafen visade en ökning av däckens livslängd med upp till 30% och samtidigt sänka rullmotståndet med en liknande procentandel.