PÅ DÄCKEN

- Dec 06, 2019-

BRUSSEL - Nittiotvå procent av alla uttjänta däck i Europa samlades in och användes 2017 för antingen materialåtervinning eller energiåtervinning, enligt en rapport från European Tire & Rubber Manufacturer 'Association (ETRMA).

Detta jämförs med de senaste årliga resultaten av en återvinningsgrad på 93 till 95% i Europa, säger ETRMA.

ETRMA konsoliderade uppgifter från 32 nationer - inklusive Europeiska unionen, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet - för att nå upp till 92% -siffran. De återstående 8% av däcken kunde inte hittas, sägs det.