Vad är kväveens roll i bildäck

- Mar 07, 2018-

Kvävetorkning är inert gas. Det är inte lätt att påverkas av temperatur- och tryckförändringar. Kväve har låg permeabilitet i däck, vilket kan hålla däcktrycket stabilt under lång tid, minska risken för däckbrott och öka säkerheten vid körning av fordon.


Vanlig tryckluft innehåller fukt, olja och andra föroreningar. Efter oxidation accelererar det däckets åldrande och korrosionen av stålringen. Användning av kväve för att fylla däcket kan förlänga däckens och stålringens livslängd, vilket minskar produktionen av däcket och skyddar miljön. Kväve håller däcktrycket stabilt, reducerar motståndskraften mot fordon, minskar bränsleförbrukningen, minskar däckslitaget och sparar kostnader. Att springa på ojämnt trottoar kan minska vibrationen, minska däckbruset och göra körning ett nöje. Den höga renheten av kväve läggs till däcket.